SEÇMENE ULAŞABİLİNİYORSA ..

 

 

Seçim çok aday varsa seçim olur !

Seçim tek aday varsa tercih hakkı yoktur , seçmen seçmek zorunda dır , sevenler sandığa gider, yeterli görmeyenler kahvede çayını içer ..

Seçimler de çok adaylılık seçimin ve seçmenin heyecanını arttırır, boş ver heyecanı , boş ver liyakatı , ben seçileyim gerisi önemli dğil diyenler yok mu ? Var tabi , ancak bu tür seçilenler , hizmet yerine hezimet yaşatmıştır halka .

Seçimlerin ..

Tarafsız konumda oluşu , seçimin , seçmene eşit ulaşma hakkı ile sağlanır . Bu hak zaten yasamız da vardır .

Seçmene ulaşmak için engel çıkarmak , seçim ,eşitlik kartını yok etmek olurki , bu da seçim değil , seçtirme dir . Seçtirmeler , seçilmedikleri için , halk hatırı değil , seçtiren hatırı korur ve seçmen dışlanır . Bu durum da ergeç ,seçtirilenin haleyhine sonuçlanır . Kötü sonuç , halk zararı olduğu gibi , halka zarar verende sonun da kaybeden olur .

Halk seçim sandıklarına güvenlikli bir şekilde ulaşıyorsa, seçim seçim dir . Halkın oyuna talip olanların , ahlk ile buluşmasının önündeki engelerin kalkmasında seçimleri ,seçim yapar .

Halkla buluşmak için seçmen oyuna talip olanlar , basın ,yayın , sanal ortam, afiş , poster , Halkın ayağına gidip tanışma , kahve toplantıları , mini mitinglerle sağlanmalı . Bu sağlanmıyor ise , seçmene ulaşım engelleniyor , seçmen memnun olmadığı bir durum var ise , karar vermek için , menuniyetini anlatmak için ben varım diyeni tanıyacak ortamlar hazırlamak , İlçe seçim kurulunun görevi . Bu görev asla ihmal edilmemeli, seçilecek Belediye Başkan adayı , seçmeni ile buluşma ortamı , oluşması sağlanmalı . İster mini miting, ister , kahve sohpet toplantısı , ister poster, ister basın ,yayın ,isterse sanal ortam , seçilecek ile seçecek arasında perdeler kalkmalı , seçim adı bu perdeler kalktığı için seçim olmuştur , aksi taktirde atamasyon sistemi gelir , o da , adaptasyonu bozar . aman bozulmasın ortam , seçim kurulu , seçmen ile seçilecek arasına hiç bir gücü sokmasın . Seçim güvenliği ise ne mümkün sağlansın . Akyazı , Akyazı’ ya yakışan bir seçim ortamı yaşasın , aykırı ilişkiler , ortalığa biz basın tarafından saçılmasın . Basın sorumlu davranmakta, seçmen ile buluşmanın bazı en gellerle karşılaştığı duyumları bizlere ulaşmakta . Aman seçim var, seçimi seçim gibi , seçim kurulu hakimi sayesinde yapacağız . Seçim kurulunun kararlarına , iktidar ve muhalefet riayet etmeli , tartışmalı ve sancılı ortamlar körüklenmemeli. Bir kar gaşa çıkarsa bu , hem akyazı’ da istenmeyen olayları fişekleme ihtimalini , ne iktidar, ne muhalefet istemez, sorumluluk seçim kurulunun olacak tır , yetkililer , aldıkları seçim yasak kararlarını gözden geçirip , almalı , alınan karar seçim için engel konumu taşımıyor ise, her parti bu karara uymaldı . Yok sa kötü ilşer olur, altından çıkılmaz konumlar oluşur, ayıp olur ,Akyazı’ yayazık olur seçim masraflarına, hak ile hukuk bir arada eşit ise , razılık olur, razılık var ise sukunet, huzur ve hizmet demek olur .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir