BAYRAKTAR UYARDI

 

 

 

 

‘MISIR ÜRETİCİSİNİ MAĞDUR ETMEYİN’
Sakarya Ziraat Odaları yaklaşan mısır hasadı öncesinde mısır üreticilerinin taleplerini ilgililere ve kamuoyuna iletmek ve sektörün içinde bulunan tarafları uyarmak üzere Adapazarı’nın Ozanlar Mahallesi Kamışlı yolu üzerinde bulunan mısır tarlasında basın toplantısı düzenledi.

Ziraat Odası Başkanları, İldeki değişik çiftçi örgütlerinin temsilcileri, değişik siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda mısır üreticisinin katılımıyla yapılan toplantıda Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener BAYRAKTAR yaptığı konuşmada TMO hasat öncesinde çiftçiyi memnun edecek taban alım fiyatını biran önce açıklamalı bu fiyatı açıklarkende çiftçinin üretim maliyetlerindeki artışı dikkate almalı, hızlı bir şekilde alım yaparak serbest piyasanında çiftçi lehine oluşmasına katkı sağlamalıdır dedi.

BAYRAKTAR konuşmasının devamında serbest piyasada alım yapan tüccar ve sanayicileride uyararak çiftçinin borçlanarak üretim yapmasından kaynaklanan piyasaya ilk hasat döneminde hızlı mal satmasını fırsata çevirerek fiyatları aşağı düşürüp fırsatçılık yapmamaları konusunda uyardı. Çiftçi üretmezse sizde satacak mısır bulamazsınız, bu işin ticaretini yapamazsınız, aynı gemide olduğumuzu unutmadan ahlaklı ticaret yapmaya özen gösterin dedi.

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener BAYRAKTAR konuşmasında mısır üreticilerinin desteklemelerle ilgili talep ve isteklerinide dile getirdi.

BAYRAKTARIN basın toplantısında yaptığı konuşmanın metni aşağıda verilmiştir.

SAKARYA ZİRAAT ODALARI
İL KOORDİNASYON KURULU BAŞKANI
ALİ ŞENER BAYRAKTAR’IN
BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ
(Sakarya, 08 Ağustos 2019)

Değerli basın mensupları,
Saygı değer misafirler,
Kıymetli çiftçilerimiz,
Kıymetli Oda Başkanlarım,

Sakarya ilindeki bitkisel üretim içerisinde önemli bir yere sahip olan mısırda hasata çok az bir zaman kaldı.
Hasat öncesi üreticilerimizin beklentilerini dile getireceğimiz toplantımıza hoş geldiniz diyor sizleri Sakarya Ziraat Odaları ve şahsım adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Sakarya İlimiz yaklaşık 450 bin ton civarındaki yıllık mısır üretim miktarıyla Ülkemizin mısır üretiminin %7 sini gerçekleştirirken, Ülkemizde mısır üreten iller arasında da 7 sırada yer almaktadır.
372.916 dekar alanda yapılan üretimde dekar başına ortalama verimliğimiz 1206 kg’dır.
Mısır üretim alanlarımızın önemli bir kısmında sulama yapılmadan kuru tarım uygulamalarıyla üretim yapılmaktadır. Buna rağmen dekar başına verimlilik miktarımız Dünya ortalamasının üzerindedir. Buda Sakarya ilindeki topraklarımızda iklim koşullarıda dikkate alınarak mısır üretiminin ideal bir üretim olduğunu ortaya koymaktadır.
İlimiz ekonomisine yaklaşık 450 milyon TL’lik ürün satış bedelinin getireceği katkıda mısır üretiminin ekonomiye katkısı açısından dikkate alınması gereken bir değerdir.
Özellikle Adapazarı, Akyazı, Hendek, Erenler, Söğütlü, Ferizli, Serdivan ve Kaynarca ilçelerinde üreticilerimizin önemli bir kısmının ana geçim kaynağıdır.
Buna rağmen ilimiz ekonomisi için ve üreticilerimiz için böyle değerli bir ürünü üreten mısır üreticilerimiz zor durumdadır.
Üreticilerimiz üretimlerinden yeterince gelir elde edememekte, elde ettiği gelirin önemli bir kısmını üretim için yaptığı masraflara harcamaktadır. Kalan tutarda borçlarını kapatmaya yetmemektedir.
Değerli basın mensupları saygı değer katılımcılar;
Mısırda hasada yaklaştığımız şu günlerde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sorunların yaşanmaması için gerek Tarım Bakanlığımıza, gerek piyasadaki özel sanayici ve tüccar alıcılara ve gerekse mısır üreticilerimize talep ve uyarılarımızı basın yoluyla duyurmak amacıyla bu toplantıyı düzenledik.
Öncelikle Toprak Mahsülleri Ofisinin 2019 yılı mısır alımı taban fiyatını biran önce açıklamasını talep ediyoruz. TMO geçen yıl 14 rutubet kuru mısır fiyatı olarak ton başına 950 TL’lik fiyat açıklamıştır.
Son 1 yıl içerisinde mısır üretiminde kullanılan gübre ve tarım ilaçları fiyatlarında %100’e yakın, mazot fiyatı ve işçilik ücretlerinde de %50’nin üzerinde artış yaşanmıştır.
TMO bu yıl alım fiyatını belirlerken son 1 yıllık dönemde girdi kalemlerinde görülen artışları göz önünde tutmayı ihmal etmemelidir.
TMO mutlak suretle hasat başlamadan fiyatını açıklamalı hızlı bir şekilde alımlara girmelidir.
İlimizde iklim koşullarından kaynaklanan rutubeti yüksek mısır üretilmesi ve TMO’nun fiyatlarının yüksek rutubetli mısırlarda piyasadan düşük kalması sebebi ile ilimizde alım yapmamasına rağmen hasat öncesinde alım fiyatını açıklayarak hızlı bir şekilde kuru mısır üreten bölgelerde alıma girmesi özellikle Konya ve Eskişehir illerinden İlimize mısır gelmesini önleyeceğinden piyasada fiyat istikrarının oluşmasına katkı sağlaycaktır.
Geçen yıl TMO’nun mısır hasatından çok sonra, gecikerek alımlara başlaması, Konya ve Eskişehir illerinden binlerce ton mısırın satılmak üzere ilimize gelmesine ve arz talep dengesinin bozularak fiyatların geri gelmesine sebebiyet vermiştir.
Bu nedenle TMO üretici hasada başlamadan önce üretim maliyetlerindeki artışları dikkate alarak üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklamalı, açıklanan fiyatında istikrarlı bir şekilde piyasada olumlu sonuçlarının görülebilmesi için hızlı bir şekilde alım yapmalıdır.
Sektördeki özel sanayici ve tüccar alıcılarda, çiftçi üretmezse bu işin ticaretini yapamayacaklarının ve zarar edeceklerinin bilinci içerisinde olmalıdırlar.
Üreticinin borçlu olmasından kaynaklanan piyasaya arz talep dengesini bozacak şekilde mal sürmesini fırsatcılık yaparak fiyatları hızla aşağı düşürerek üreticiyi mağdur edecek uygulamalardan uzak durmalıdırlar.
2005 yılında Ülkemizde yaşanan kuş gribi sonrasında ton başına 130 TL’ye mısırını satmak zorunda kalan üretici o yıl işletme sermayesinin önemli bir kısmını kaybetmiş ve o yıldan sonra üretimini borçlanarak, faiz ödeyerek ve daha yüksek maliyetlerle yapmaya başlamıştır. O yıldan sonra mısır üretim alanlarının bir kısmında üreticimiz mısır üretimini bırakarak verimli alanlarda kavak yetiştirmeye başlamıştır.
Üretici para kazanamazsa üretim heyecanını kaybetmekte ve üretimden vaz geçmektedir.
Mısır üreticisinin tarlasında ve üretimde kalmasını sağlamak, ürününü değerinde satmasıyla mümkün olacaktır.
O halde üreticinin kazanmasını sağlayacak bir piyasa oluşması gerekmektedir.
Üreticimizin Tarım Bakanlığından bir diğer beklentisi mısır pirim desteklerinin ton başına en az 70 TL’ye çıkarılmasıdır. Geçmiş yıllarda ton başına 25 TL’den başlayıp ton başına 67 TL’ye kadar çıkan geçen yıl itibarıyla ton başına 30 TL’den ödenen mısır pirim destekleri ton başına en az 70 TL’ye çıkarılmalıdır.
Yine Tarım Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan 2 yıl üst üste mısır eken üreticilerimizi 3. Yılda mısır ekmeleri halinde cezalandıran ve mısır pirim desteklerinden mahrum bırakan uygulamaya son verilmesi mısır üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.
Üreticilerimizin elinde mısır varken Bakanlığımız tarafından mısır ithalatına izin verilmemesi üreticilerimizin bir diğer beklentisidir. Ülkemizde yetişen doğal mısır varken insan sağlığına vereceği zararlar konusunda endişeye sebebiyet veren GDO’lu mısırların ülkemize sokulmaması üreticilerimizin ve genel olarak halkımızın isteğidir.
Değerli basın mensupları saygı değer hazirun, kıymetli çiftçilerimiz;
2019 yılı mısır hasadı öncesinde üreticilerimizede uyarılarımızı paylaşmak istiyoruz.
Özellikle ilk hasat döneminde üreticilerimiz piyasadaki arz talep dengesinin çiftçi aleyhine bozulmasına ve fiyatların geriye gelmesine sebebiyet verecek hızlı hasattan ve hızlı ve aşırı piyasaya arzdan elden geldiğince uzak durmaya çalışmalıdır. Mısır hasadını ve piyasaya arzını piyasadaki şartları ve fiyatları gözeterek yapmalıdır. Piyasaya hızlı arzın dengeleri bozacağını ve fiyatları geri çekerek mağduriyetine sebep olacağının bilincinde olmalıdır.
İlimizde faaliyete geçen mısır lisanslı deposunu önemsiyoruz. Üreticilerimizin ürünlerini ihtiyaçları kadar satarak geri kalanını lisanslı depolarda bekletmelerini arzu ediyoruz.
Lisanslı depoculuk uygulamalarının ilimizde büyüyerek yaygınlaşmasının ve stoklama kapasitesinin artmasının piyasada arz talep dengesinin çiftçi lehine oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimizinde bu bilinçle lisanslı depolara ilgi göstermesini bekliyor ve bütün üreticilerimizi uyarıyoruz.
Değerli basın mensupları ve saygı değer hazirun;
Ziraat Odaları olarak amacımız üreticimizin mısırını değerinden sattığı bir mısır piyasasının oluşmasıdır.
Mısır piyasasındaki sorunlar çözülsün istiyoruz.
Üreticimiz, Tüccarımız, Sanayicimiz, Ülkemiz herkes kazansın istiyoruz.
Ancak birileri kazanırken, üreticilerimiz sömürülmesin diyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan mısır hasadının başta mısır üreticilerimiz olmak üzere bütün taraflar açısından bereketli geçmesini diliyor, yaklaşan Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor Ülkemiz için, Milletimiz için ve tüm islam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor,
Katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekür ediyor saygılar sunuyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir