SU AKAR TÜRK’LER BAKAR… UYU. UYU. UYU…

İBRAHİM ERDEM KARABULT .

SU AKAR TÜRK’LER BAKAR… UYU. UYU. UYU…

< SU AKAR, TÜRK BAKAR.
Gülmekmi gerek yoksa Ağlamak-mı? Bize yakıştırılan bu ifadeye. Biz bu ifadeyi bir yafta olarak taşımaya yıllarca neden mahkum olduk? Bu yakıştırmanın altında Tarihçilerimiz neden kaldı?

TÜRK BARBARDIR ! Peki Bu ifade neden hala Türk’lere yakıştırılmış bir kelime olarak hafızalardadır? Neden zamanı geldiğinde bize karşı kullanılır ?.

ERMENİ IRKININ KATİLİ TÜRKLER ! Sürekli ısıtılıp, Isıtlıp önümüze konulan bu alçak ifadeler karşısında neden suskunluğumuz devam eder? Kendimizi cılız bir ifadeyle-de olsa savunmak için gerçekleri ortaya çıkaracak ifadeler kullansakta kimse oralı olmaz?

SURİYE- IRAK – LİBYA NEDEN BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR? Haklılığımız her üç ülkede gün gibi aşikar olduğu halde her üç ülkedeki Askeri varlığımız bütün dünyayı neden rahatsız eder?

YUNANİSTAN NEYE GÜVENEREK ADALARIMIZI İŞGAL EDER? Bizim olan adalar gerek resmi kayıtlarda, gerek uluslar arası anlaşmalarda haklılığımız ortadayken adaların işgali ile ilgili neden farklı ve Yunanistan yanlısı açıklamalar yapılır.

PKK VE UZANTILARI OTUZ YILDIR NEDEN BİTİRİLEMEZ ? Dünyanın gözümüzün içine baktığı bir ortamda sessiz sessiz bizim ataklarımızı izlemesi AB ve ABD’nin hala PKK-PYD-YPG ve benzeri örgütleri Araç gereç, Mühimmat, Sağlık ve bir çok konuda hibe ederek destekler, Desteklemeye devam eder?

KKT CUMHURİYETİ NEDEN FARKLI SÖYLEM İÇİNE GİRDİ? Akdenizde mücadele veren bir Türkiyenin elini güçlendirmek yerine farklı açıklamalar yapan KKT Cumhurbaşkanı ne yapmak istiyor?

AB TÜRKİYE’NİN HER SUNULANI YERİNE GETİRDİĞİ HALDE BUNA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DAHİL: NEDEN AB ÜYELİĞİMİZ KABUL EDİLMEZ. AB karma parlamentosu Brüksel raporları daima bir engel ile hazırlanır?
RUSYA SURİYE’DE YANIMIZDA GÖRÜNÜP LİBYA’DA NEDEN KARŞIMIZDADIR?Ortak devriyenin atıldığı Suriyede göstermelik hareket Eden Rusya Soçi mutabakatının gereklerini neden Yerine getirmez?

27 MAYIS – 12 EYLÜL – 15 TEMMUZ NEDEN YAŞANDI? Tarihçiler yazsada, farklı farklı kalemler kitaplaştırsa-da Türk kendi tarihini, Olayları, Olayların akışını Neden, Niçin,Nasıl geliştiğine neden bakmaz?

 CUMHURİYET’İMİZ VE YÖNETİCİLER İRADELERİNİ ORTAYA KOYMALIDIR !
Tarihini incelemeli, kim olduğunu hatırlamalıdır. Devlet olarak kendi vatandaşına zulmetmekten kaçınmalıdır.
Hükümeti eleştiren bir ifadeyi kullandı diye “ben devletim sakat bırakırım” mantığını terk etmelidir. Anında mahkemelere sevk edip siyasi baskı ile tutuklanmasını sağlamak yerine , neden eleştiriliyorum diyecek kadar öz güvene sahip olmalıdır.

Baskı ve korku ile köşeye sıkıştırılan bir hayvanın sonuçta verdiği tepkinin ne kadar sert olduğu hatırlanmalı ve köşeye baskı ile sıkıştırılan, korku ile sindirilen, kanunlarla bunaltılan bir Ulus’un tepkisine dayanacak bir Siyasi iradenin olamayacağı düşünülmelidir.

İslamın son ordusu olduklarınının şuuruna  ermelidir, Adaletin gerçek temsilcileri olduklarını hatırlamalıdır. Üzerine serpili Ölü toprağından kurtulmalıdır. Tuzaklardan Kurtulmalı, Oynanan oyunların farkına varmalıdır. Türk Devletlerinin modeli, Hamisi, olduğunu bilmelidir.

Geçmişine bakıp oynanan her türlü oyunu bozmalıdır. Türk’ün Türkten başka dostu olmadığını görmelidir. Değişen dünya’da artık ayağa kalkmanın zamanının geldiğini görmelidir.

Ulusal Güvenliği korumak için önlemleri en üst seviyeye Çıkarmalıdır. Mazlum milletler diyerek etrafına kucak açmadan önce Ülke bütünlüğünün sağlam temeli olan Ekonomik kalkınmada önceliği kendi Milletine sunmalıdır.
Milletini Yaşatmayan bir Devletin Başka milletlere faydalı olabilmesinin mümkün olmadığını tarihe bakarak anlamalıdır. Milletine zulm eden iktidarların sonlarını hazırlayışının başlangıcı olduğunu kabul etmelidir.

BU DURUMDA ARTIK MİLLET AYAĞA KALKMALIDIR !

Devlet-i idare eden siyasi otoritenin eline bakarak vereceği makarna, odun, beklentisinden kurtulmalıdır.
“Devletin malı deniz yemiyen keriz” İfadesini reddederek artık gerçek kimliğine kavuşmalıdır.
Pandemi Corona Virüs nedeni ile mağdur olan küçük esnaf ve muhtaç sahiplerine yardım yapılırken bir servet sahibi iken bu yardıma el açacak kadar Alçalmaktan imtina etmelidir.

Doğruya doğru eğriye eğri diyecek kadar mert olmalı namerçe tutum içerisine girmemelidir.
Provake edilerek Taksim ve ülkenin bir çok yerinde Kendi ülkesinin Milli servetini parçalayıp, yakıp yıkarak Gezi ağaç katliamına inanmamalıdır.
Kendi Devletinin iç asayişini korumakla görevli kendi Polis ve Askerine silah sıkacak kadar alçalmamalıdır.
Özgürlükler adına başkasının özgürlüğünü gasp etmenin mantıkla ilgisi olmadığını bilmelidir.

Çıkar ve menfaat uğruna hür iradesiyle hareket etmeyip oy kullanma zamanı telkin ve baskı ile hür iradesinin dışına çıkarak oy kullanmanın alçaklık olduğunu bilmelidir.
Kazanç için Lüks bir hayat için At- Eşek – Domuz etini kendi ülke vatandaşına para hırsı için yedirecek kadar aşağılaşmamalıdır.

Yetiştirdiği çocuklarını Ülke – Vatan- Bayrak – Millet sevdası ile yetiştirmediği takdirde vebal altında olduğunu unutmamalıdır.
Komşusu açken tok yatanın bu Milletin bir mensubu olamayacağını bilmelidir.
Örf ,Adet, Töre, Anane, Geleneklerin bu milletin mayası olduğunu terk ettiğinde yozlaşmış, dejenere olmuş bir nesil yaratacağını aklından çıkarmamalıdır.

Kollektif çalışmanın Türk milletinin Binlerce yıldır sürüp gelen İmece olduğunu hatırlamalıdır.
Kendisine efendi değil yöneteceği yöneticileri yerelde ve genelde seçeceklerine elini vijdanına koyarak hareket etmelidir.
Haksızlık karşısında güçlünün yanında olup haklı olan zayıfı desteklemekten kaçınacak kadar korkak ve alçak olmaktan kaçınmalıdır.

Soydaşları mazlum iken başka milletlerin problemleriyle dertlenme safsatasından kurtulmalıdır.
Kadına şiddetin şartları ne olursa olsun Türk töresinde yerinin olmadığını hatırlamalıdır.
Tembellikten kurtulmalı üretmek için harekete geçmelidir.

Ağlamaktan kurtulmalı ” Ağlamayan çocuğa mama verilmez” Zihniyetini çöpe atmalıdır.
Nokta kadar menfaat için Virgül kadar eğilme alçaklığını göstermemelidir.
Dün gece gündüz küfrettiği bir siyasi lider görev verdiğinde Alçaklığın en son halini yaşayarak yağdanlıkla dalkavukluk yapmaktan ar etmelidir.

Kıral çıplak deme erdemliliğini gösterecek davranışı yakalayabilmek için uğraş vermelidir.
Tarihini hatırlamalı uyuduğu gaflet uykusundan kurtulmalıdır.

Simitçisi, Gazozcusu, Sürü sahibi ile çobanı, Fabrikatör ile işçisi, Şehirlisi köylüsü, kentlisi mahallelisi, genci yaşlısı, kızı kadını, çiftçisi memuru, sağlıklısı hastası top yekün  “Türk Çalış Övün” demeliyiz.
“Bir Türk Cihana Bedeldir” diyerek övgüyle söz edilen Türk milleti olduğumuzu hatırlamalı ve “Bir Türk Cihana bedelse eğer, Bir Japon 100 Türk’e bedeldir” söylemini çürütmeliyiz.

Türk tembel tembel yatarken, Türk uyanana kadar 1 Japon on Türk’ün işini yapar, yaftasını atalarımızın sabah namazından sonra şafakla çalışmaya başladığını hatırlayarak kendimize gelmeliyiz.

Seçtiklerimizin bizim eserimiz olduğu bilincini aklımızdan çıkarmamalı, Bizi yöneteceklerin adil olup olmayacağının sorumluluğunun bizde olduğu şuurundan kopmamalıyız.
Vel hasıl Türk milleti Derinlerde bir şeyler aramamalı Derin bir milletin evlatları olduklarını düşünerek hareket etmelidir.
TÜRK DEVLETİ VE TÜRK MİLLETİ EL ELE VERİRSE , ÖNCE BİZ SONRA DÜNYA NEFES ALIR.
İlk çağların vahşiliğini, Orta çağın kısır döngüsünü kim, hangi millet değiştirdi ?
Okumaz isek öğrenmeyiz, Tarihimizden koparsak bilemeyiz, Anlatılan tarihlere inanır ve kanarız. İlk ayetle Mensubu olduğumuz İslam-ın Emrolunduğu Kur’anda Yaradan Yüce Allah oku emrini verdiyse eğer, neden okumaktan imtina ederiz.

Çağlar boyunca Türkler Devlet Kurup, Devletler yıkarken Bugün varlığı ile Dünya’ya zulm eden ABD Dünya haritasında yoktu. İngiltere, İspanya, Rusya gibi devletlerin Hatta Almanya gibi Ekonomik dengeler ile oynayacak kadar büyüyen ülkelerin Türk milletinin adaleti önünde şapka çıkardıkları ne çabuk unutuldu.
Haçlı birliğinin dünyaya yaptığı zulmü yerle bir eden haçlının merkezini tarihten silen Fatihin İstanbul’u fethinin orta çağı yıkıp yeni bir çağ açarak haçlı zulmünü bitirdiğini neden unutturduk.
Türk yalnız bir kişi kalsa dahi Devlet kurar ifadesini unutmaları için elimizden gelen her şeyi biz kendimiz yaptık.

Dünya Nüfusunun % 10’nunu kılıçtan geçirerek Adaleti kendisinin gök Tanrı adına yürüteceğini ifade ederken Cengizhan yasalarının hala fotokopisini uygulayan milletler Nasıl oluyorda bize Ab uyum yasalarını diretebiliyor.

Bir Aşiret, Bir Oymak, Bir boydan ibaret olan kayı boyunun Dünya’ya adalet ile hükmettiğini, fetihle aldığı yerlerde Din, Dil, Yaşam biçimi özgürlüklerine asla dokunmadan Adaletle yönettiğini neden unutturduk.
Bütün haçlının Ortaçağ zulmünü yaşattığı dönemlerin hevesi ile top yekün saldırılarına DUR!
Çanakkale geçilmez dediğimizi neden unutturup, Türke, Türklere kefen biçmenin sonunun korkunç olacağını unutturduk.
Türk Titreyip kendine geldiğinde başta ülkesinde, sonra dünyada huzurun olacağına inanıp ona göre hareket etmeliyiz.

Bunun için çoktan zaman geldi ve geçiyor. Millet, Devlet el ele vermeli şu küçük kısır döngü içinde ülke içindeki küçük tartışmalara son vermeli, Geleceğe emin, kararlı, İstikrarlı adımlarla yürümeliyiz.
Haydi Yiğit Haydi Kalk, Düştüğün Yerden. Ayağa kalk, harekete geç, Kaldığın Yerden.
Tanrı Türkü Korusun ve YÜCELTSİN… 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir