BİLAL SOYKAN,DAN YÜZ ALTMIŞ BİN DESTEK.

 

 

 

AKYAZI BELEDİYESİ 06 TEMMUZ 2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Akyazı Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşti.
Toplantıya başlamadan önce Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşma yaparak;
“Çok yakında idrak edeceğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günümüz öncesinde 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık diliyoruz. Yine Temmuz ayı içerisinde İnşallah Mübarek Kurban bayramını da idrak edeceğiz Rabbim şimdiden keseceğimiz Kurbanları kabul etsin Kurban Bayramımız mübarek olsun. Meclis gündemimizde görüşeceğimiz 6 gündem maddemiz ve alınacak kararlar ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi .
Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce gündem dışı söz alan belediye Meclis üyesi Furkan Çakıroğlu’nun konuşmalarını yapmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
Gerçekleşen toplantıda 1 ek gündem olmak üzere toplan 6 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.
Gündemin 1. Maddesi; 01.06.2021 tarih ve 51 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, İlçemiz Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 101 ada 31-32 ve 20 no’lu parsellerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2020 tarih ve 34037061-754-E.2020/16925 kayıt no’lu yazısına istinaden düzenlenen, 1/1000 Ölçekli Yeniorman Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında bir kısmı ‘Akaryakıt İstasyonu’ ve bir kısmı ‘Konut Alanı’nda kalan parsellerin bir kısmının yine ‘Akaryakıt İstasyonu’ Konut Alanında kalan kısımlarının ‘E.0,80 Y.ençok:10.00 m T1 Ticaret Alanı’ kalan kısmın ise ‘Bitişik Nizam 2 kat Y.Ençok:7,50m. TİCK (Ticaret+Konut) Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkmış olup, bahse konu Plan Revizyonu’na ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporu görüşüldü. Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarihli yazısına istinaden, Ballıkaya Barajı Projesi kapsamında rezervuar alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait Beldibi Mahallesi 125 ada 4 parsel no’lu 759,14 m² yüzölçümlü taşınmazın tapu sicilinin beyanlar hanesinde “üzerindeki 2 katlı kargir ev, Ziyattin oğlu Hüseyin ÇETİNEL’e aittir.”şeklinde şerh bulunduğundan mütemmim cüzlerin bedeli olan 296.005,70 TL’nin Hüseyin ÇETİNEL’e Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesinde sakınca bulunup bulunmadığı konusunun ve yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen m² fiyatı 30,00 TL’den olmak üzere 22.774,20 TL yer bedeli karşılığında taşınmazın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına devrine muvafakat edilip edilmediğinin, muvafakat ediliyor ise 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi görüşüldü. Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi; Belediye Meclisimizin 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı kararı ile alınan Kuzuluk Tabiat Parkı İşletmeciliğine ait kiralama yetkisi kararının, Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşüne binaen bahse konuKuzuluk Tabiat Park İşletmeciliği alanında kapı giriş ücretlerinin tahsili, 6 Adet Kır Evi ile 1 Adet Büfe ve Organizasyon İşletmeciliği işinin turizm ihtisası gerektirdiği aynı zamanda teknik personellere ihtiyaç duyulduğu vuku bulacak olumsuz şartlardan Belediyemizin sorumlu tutulacağı belirtildiğinden, 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı alınmış kiralama yetkisi kararının iptal edilmesi görüşüldü. Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. Maddesi; İçişleri Bakanlığının 19.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı genelgesi ile 19.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu kapatılmış yerler sayılmış olup, konu ile ilgili düzenlemeler 07.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Korona Virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kararının 1. maddesinin (ç) fıkrası ile Belediye Meclisi, Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin faaliyeti kısmen veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemez denildiğinden, kanun kapsamına giren Belediyemiz mülklerinde kiracılar ile ilgili kira bedellerinin alınmaması görüşüldü. Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. .
Gündemin 5. Maddesi; Akyazı Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşüldü. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinde de Ağustos ayı itibarı ile meclis tatili yapılacağından Ağustos ayı’nın Meclis için tatil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6. Maddesi; Akyazı Belediyesinin de hisselerinin bulunduğu Ak Çarşı alışveriş merkezi için yönetim kurulu oluşturulması için genel kurulda belediye hisselerini temsilen oy kullanmak üzere Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak’a Belediye Meclisi tarafından yetki verilmesi görüşüldü. Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilerek Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak’a yetki verildi.
Ağustos ayı için meclis tatil edileceğinden bir sonraki 07.09.2021 tarihinde yapılmasına karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir