HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN FEDA OLSUN.

Akyazı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında toplandı. 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Aralık Ayı Meclis

Toplantısı Gündem Maddeleri…

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 18.11.2021 tarih ve 10199 sayılı yazıya istinaden, İlçemiz Küçücek Mahallesi sınırları içerisinde 13.10.2000 Tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama Planı yapılması ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 40 hektarlık alanda 152 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı oy birliği ile kabul edildi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 18.11.2021 tarih ve 10200 sayılı yazıya istinaden, İlçemiz Batakköy Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına altlık olacak olan 1/25000 Ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi planında söz konusu mahallelerin Kırsal Yerleşme Alanının genişletilmesi ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 56 hektarlık alanda 155 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınması oy birliği ile kabul edildi.

3- Akyazı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 25.11.2021 tarih ve 44789016- 24598(91244)2021-11-25 sayılı yazısına istinaden, Fen İşleri Müdürlüğünden havale edilen 01.12.2021 tarih ve 10687 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereği 1 (bir) adet İnsansız Hava Aracının (Drone) Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen O 1.12.2021 tarih ve 10691 sayılı yazıya istinaden, Dolu memur kadro değişikliği cetvellerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 01.12.2021 tarih ve 10732 sayılı yazıya istinaden, 6.000.000,00-TL (Altımilyontürklirası) tutarında kredi kullanılması, bu husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir